Gasland.nl
een website over schaliegas
Gasland.nl
Wat is er aan de hand?

In Nederland wordt binnenkort mogelijk naar schaliegas geboord. Het boren naar schaliegas is echter omstreden. Op deze website probeer ik om objectief informatie over schaliegas te leveren, en om links te plaatsen naar andere delen van het internet, waar meer informatie te vinden is. Ik moet echter bekennen dat ik, na het lezen en uitzoeken van de beschikbare informatie, niet echt positief ben over schaliegas. Mijn afkeuring zou hier en daar misschien uit de tekst kunnen blijken.

Wat is schaliegas?

De uitleg van schaliegas is te vinden op een aparte pagina over Schaliegas.

Wat zijn de voordelen?

De voordelen van schaliegas zijn vooral economische en financiële voordelen. Deze voordelen zijn (samen met de nadelen) te vinden op een aparte pagina over de Voor- en nadelen.

Wat zijn de nadelen?

De nadelen van schaliegas hebben vooral te maken met de impact op de omgeving en de risico's voor het milieu. Deze nadelen zijn (samen met de voordelen) te vinden op een aparte pagina over de Voor- en nadelen.

Welke giftige stoffen worden gebruikt?

Maatschappijen die naar schaliegas boren doen redelijk geheimzinnig over de gebruikte stoffen, en bovendien kan de samenstelling van de "fracking fluid" per bedrijf verschillen. Op Wikipedia staat een lijst met stoffen die in de Verenigde Staten gebruikt kunnen worden, en daar staan toch wel enkele gevaarlijke stoffen, waaronder benzeen-verbindingen, op.

In Nederland zijn bedrijven niet verplicht om openbaar te maken welke stoffen er gebruikt worden. De gebruikte stoffen moeten wel aan REACH voldoen, dus er is hopelijk meer controle op de gebruikte chemicaliën dan in de Verenigde Staten.

Cuadrilla, één van de bedrijven die in Nederland wil gaan boren, heeft de samenstelling van hun fracking vloeistof op de website staan. Deze bestaat voor 99,85% uit water en zand, aangevuld met twee soorten chemicaliën: glutaaraldehyde, een biologisch afbreekbaar gif om de groei van bacteriën te voorkomen en polyacrylamide, een water-absorberende stof die helpt om het zand in de scheurtjes te brengen en vast te houden.

Wat is het gevaar?

Ik denk dat iedereen gezond wil leven, en het lijkt erop dat de winning van schaliegas de gezondheid in gevaar kan brengen. Aangezien de risico's op dit moment niet duidelijk zijn, lijkt het mij onverstandig om de gezondheid van mensen en de natuur op te offeren voor geld en energie.

Misschien dat er in de toekomst meer duidelijk wordt over de risico's van deze vorm van gaswinning en dat eventuele risico's ook verkleind kunnen worden. Als er geen gevaar meer is voor de gezondheid, als de effecten op het milieu (door broeikasgassen en horizonvervuiling) mee vallen en als het niet of nauwelijks aardbevingen blijkt te veroorzaken, dan zou het winnen van schaliegas misschien wel een goed idee zijn.

Wat is nu de stand van zaken?

Het Engelse bedrijf Cuadrilla wil beginnen met proefboringen in de omgeving van Boxtel en Haaren (Noord-Brabant). Voor de locatie in Boxtel is al een vergunning verleend. De inwoners van Boxtel en Haaren zijn niet echt enthousiast.

Het Australische bedrijf Queensland Gas Company wil met proefboringen beginnen in de omgeving van Lochem (Gelderland). Het bedrijf heeft van Economische Zaken een vergunning gekregen voor proefboringen naar schaliegas in Oost-Nederland.

Er is een aanvraag ingediend door Hutton Energy om een concessie te verkrijgen in een ander gedeelte van Brabant voor de opsporing van schaliegas.

Het schijnt dat Northern Petroleum Nederland B.V. (NPN) voor het concessiegebied Engelen een opsporingsvergunning heeft verkregen.

DSM Energie B.V. zou ook een vergunning hebben gekregen voor proefboringen in Brabant of Limburg.

In het buitenland zijn de reacties op schaliegas wisselend. In Polen en Groot-Brittannië wordt wel naar schaliegas geboord, terwijl er in Frankrijk een verbod op deze vorm van gaswinning is ingesteld.

Waar vind ik meer informatie?

Josh Fox maakte de documentaire GasLand over het boren naar schalie-gas in de Verenigde Staten, en dit is een mooi (en negatief) verhaal over deze vorm van gaswinning. Daarnaast is uiteraard het nodige te vinden op internet, en ook in Wikipedia. Gezien de belangen rond dit onderwerp zal veel informatie wel gekleurd zijn, zowel positief als het door de energie-maatschappijen en hun lobbyisten wordt verstrekt, als negatief wanneer het door bezorgde burgers en milieu-activisten wordt gepubliceerd. Hieronder staan enkele links:

Wat kan ik doen?

Voorstanders van schaliegas kunnen een steunbetuiging aan de minister van Economische Zaken, Henk Kamp (VVD) sturen.

Tegenstanders van schaliegas kunnen een petitie tegen schaliegas tekenen bij Milieudefensie: Stop Schaliegas Petitie.

Is deze website niet erg kaal?

Ja, ik ben er nog steeds mee bezig. Hopelijk komt hier de komende tijd nog meer en betere informatie.

30 september 2011 - 4 september 2013 / Marijn Hubert