Gasland.nl
een website over schaliegas
Voor- en nadelen

Het zoeken, winnen en gebruiken van schaliegas heeft voor- en nadelen. Hieronder worden deze voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Voordelen

De voordelen van schaliegas zijn vooral economische en politieke voordelen. Deze voordelen zijn zeker niet uniek voor schaliegas. Deze voordelen zijn misschien ook met biogas of andere groene energie te bereiken.

Brandstof: Het aanboren van schaliegas levert uiteraard gas op, zodat we weer even brandstof hebben. De gasbel onder het noorden van Nederland zal de komende jaren steeds minder gas gaan opleveren, en de winning van schaliegas zou dit tekort mogelijk kunnen opvangen.

Het is echter niet duidelijk of schaliegas veel aan de oplossing gaat bijdragen. De winning van schaliegas is duur en kost zelf ook veel energie (mede omdat het in Nederland vrij diep zit).

Geld: Het verkopen van gas levert geld op. Het zal de overheid geld opleveren via belastingen, en het kan investeerders geld opleveren via de verkoop van gas.

Werkgelegenheid: Het winnen van het schaliegas levert waarschijnlijk werkgelegenheid op. Voor het opbouwen van een boorplatform, het boren naar gas, het onderhouden van het platform tijdens de gaswinning en het opruimen nadat de put geen gas meer levert zal allemaal werk opleveren. Maar daarnaast kan er ook nog het nodige secundaire werk ontstaan bij toeleveranciers, partners, etc.

Politieke onafhankelijkheid: Een land (dus ook Nederland) is door de winning van (schalie)gas minder afhankelijk van geïmporteerd gas. Er wordt in Europa veel gas vanuit Rusland geïmporteerd, en deze gasaanvoer is in het verleden niet altijd even stabiel gebleken. Het kan voor de politiek best prettig zijn om niet van de Russische gasleveranties afhankelijk te zijn.

Schone energie: Ten opzichte van andere fossiele brandstoffen is schaliegas redelijk schoon. Dit voordeel kan echter teniet gedaan worden als er bij de winning methaan in de lucht weglekt. Het schijnt dat als slechts 1% van het gas weglekt naar de buitenlucht, dat schaliegas dan al minder schoon is dan steenkolen. Daarnaast is schaliegas nog steeds minder goed voor de omgeving dan groene brandstoffen.

Nadelen

De nadelen van schaliegas hebben vooral te maken met veiligheid en milieu. Omdat er nu nog niet in Nederland geboord wordt, zijn een aantal nadelen mogelijk niet van toepassing in Nederland. Voor de volledigheid worden ze hieronder wel genoemd.

Drinkwatervervuiling: Het boren naar schaliegas, en met name het fracken, zou het drinkwater kunnen vervuilen. De vloeistof die voor het fracken gebruikt wordt, bevat naast heel veel water ook een aantal giftige stoffen, en er kunnen giftige en licht radio-actieve stoffen uit de grond met deze fracking vloeistof mee spoelen. Een ongeluk, zoals bijvoorbeeld een lekkage in het boorgat zou ervoor kunnen zorgen dat deze giftige en radio-actieve stoffen in het drinkwater terecht komen.

Het rapport 'Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland' uit 2013 dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is gemaakt suggereert dat de risico's meevallen. Helaas worden de risico's en de gevolgen van een ramp niet gespecificeerd. Het rapport noemt ook niet op welke wijze de gevolgen van een ramp beperkt kunnen worden. Hierdoor is het nog niet duidelijk hoe groot het risico daadwerkelijk is.

Drinkwaterbedrijven zoals Vitens en BrabantWater hebben op basis van dit rapport nog veel bedenkingen. Bierbrouwerijen toonden zich al eerder bezorgd over de impact van schaliegas-winning op de kwaliteit van het drinkwater. Milieudefensie meent dat het rapport de risico's onderbelicht.

Broeikaseffect: Bij het boren naar schaliegas kan een grote hoeveelheid methaan vrij komen. Methaan is een broeikas-gas, dus het vrijkomen van methaan verergert het broeikaseffect. Bij de winning van schaliegas in de Verenigde Staten is vrij veel methaan gevonden, maar dit zou in Nederland, mede dankzij strengere milieu-wetgeving, niet of nauwelijks een probleem hoeven te zijn.

Aardbevingen: Het boren naar schaliegas kan mogelijk aardbevingen veroorzaken. In Groot-Brittanië zijn aardbevingen waargenomen die mogelijk door schaliegas-winning veroorzaakt zijn. In Nederland zouden aardbevingen voorkomen kunnen worden door aanvullende maatregels bij het boren. Het lijkt erop dat de aardbeving in Groot-Brittanië is veroorzaakt doordat er te dicht bij een breuk is geboord. Hier kan rekening mee gehouden worden bij toekomstige boringen.

Horizonvervuiling: Voor het oppompen van het gas kunnen een groot aantal putten nodig zijn, wat voor de nodige horizonvervuiling kan zorgen. Bovendien kan de bijbehorende infrastructuur, zoals wegen en leidingen, de leefomgeving een stuk minder fraai maken.

Verkeerstoename: Het aanleggen van een boorput zou voor veel meer verkeer op de weg kunnen zorgen. Dit veroorzaakt extra drukte, maar alle extra vrachtwagens zouden ook een negatieve invloed op de verkeersveiligheid kunnen hebben. In de Verenigde Staten wordt alles over de weg aangevoerd, inclusief de fracking vloeistof, wat voor zeer veel transporten zorgt. Het is de verwachting dat in Nederland het water via leidingen wordt aangevoerd en het gas via leidingen wordt afgevoerd. Dit zou het aantal transporten flink verminderen.

Vergeten alternatieven: Investeringen in schaliegas beperken investeringen in groene alternatieven. Door de focus op schaliegas is er nauwelijks aandacht, en daardoor ook minder geld beschikbaar voor het ontwikkelen van groene alternatieven. Vooral als schaliegas flink geld gaat opleveren, dan zou de politieke wil om over te stappen op groene energie wel eens kunnen afnemen.

31 augustus 2013 - 4 september 2013 / Marijn Hubert