Gasland.nl
een website over schaliegas
Woordenboek

In de discussie over schaliegas komen er een hoop vreemde woorden om de hoek kijken. Een deel van deze woorden zijn bovendien Engels jargon. Op deze pagina staat een woordenlijst die hopelijk een aantal begrippen kan verduidelijken. De woordenlijst is alfabetisch gesorteerd zodat onbekende woorden en begrippen snel gevonden kunnen worden.

conventioneel gas Gas dat op een 'normale' manier gewonnen wordt, zoals nu al in het noorden van Nederland gebeurt. Doordat dit gas in poreus gesteente is opgeslagen zijn geen aanvullende acties nodig om het gas te winnen.
flowback water Na het fracken en tijdens de gaswinning komt een deel van de fracking vloeistof terug. Dit wordt flowback water genoemd, hoewel het geen puur water is, maar ook de toegevoegde chemicaliën en mogelijk giftige stoffen uit de schalie-laag bevat.
fracking fluid zie fracking vloeistof.
fracking vloeistof De vloeistof die wordt gebruikt bij het "hydraulic fracturing", het bevrijden van het schaliegas door het gesteente waarin het is opgesloten, te kraken. Deze vloeistof bevat doorgaans een groot deel water (tot 90%), zand (9%) en enkele, mogelijk schadelijke chemicaliën.
Gasland Een documentaire over (de gevolgen van) de winning van schaliegas in de Verenigde Staten. De documentaire was in 2010 genomineerd voor een Oscar. De naam van deze website is geïnspireerd op deze documentaire.
hydraulic fluid zie fracking vloeistof.
methaan Methaan (ook wel methaangas genoemd) is de belangrijkste component van schaliegas (en ook van conventioneel gas). Methaan is een broeikasgas en is meer dan twintig keer schadelijker voor het broeikaseffect dan koolstofdioxide. Bij verbrandibng levert methaan koolstofdioxide en water op.
onconventioneel gas Gas dat gewonnen wordt door middel van fraccing, zoals schaliegas en steenkoolgas. Doordat dit gas is opgesloten in het gesteente, moet het gesteente 'gekraakt' worden door middel van fracking om het gas uit dit gesteente te bevrijden.
schalie Schalie of schalies is een soort gesteente, dan ook wel bekend staat al kleisteen. Dit is de laag in de grond waar schaliegas uit gewonnen kan worden. Schalie wordt gevormd op het moment dat klei samengedrukt wordt en onder invloed van deze druk overgaat in een gesteente. Door de structuur van de kleimineralen ontstaat een "platig" karakter.
schaliegas Gas dat is opgeslagen en opgesloten in schalie-gesteente (kleisteen). De winning van schaliegas is omstreden en daar gaat deze website over.
steenkoolgas Gas dat gevangen zit in steenkoollagen. Dit gas is in het Engels bekend als "coal-bed methane".
5 oktober 2011 - 4 september 2013 / Marijn Hubert